+48 605 - 930 - 513
·
kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
Poniedziałek - Czwartek 09:00-18:00 / Piątek 10:00 - 16:00
·
Porady
Online
10 Lat
Doswiadczenia
Obsługujemy
na terenie całego Kraju
Zamów Poradę

Prawo cywilne, spadkowe i nieruchomości

Caption Placed Here
11

Pomagamy Klientom w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego na każdym etapie postępowania. Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności reprezentację Klientów w sprawach:

 • spadkowych, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, niegodność dziedziczenia

 • o zachowek

 • zasiedzenie nieruchomości

 • o zapłatę z tytułu sprzedaży, świadczonych usług itp.

 • sporządzania i opiniowania umów

 • podważania skuteczności oświadczeń obarczonych wadami

 • ograniczonych praw rzeczowych (służebności, dożywocie)

 • nieprawidłowego wykonania zobowiązań lub ich niewykonania

 • dotyczących najmu i dzierżawy

 • wykonania umowy leasingu

 • wykonania umów pożyczki i kredytu

 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie

 • dotyczących zastawu i hipoteki

 • o darowiznę, w tym jej odwołanie z uwagi na np. niewdzięczność obdarowanego

 • o przekazanie nieruchomości

 • o rentę i dożywocie,

 • sprawy przeciwegzekucyjne.

Kancelaria świadczy pomoc na etapie przedsądowym – uczestnicząc w negocjacjach jak również reprezentuje klientów w sprawach cywilnych przed sądami wszystkich instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym. W szczególności zadaniem Kancelarii jest pomoc doboru właściwej drogi w celu najkorzystniejszego zakończenia dla klienta sprawy, sporządzanie stosownych pism na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, odpowiedzi na otrzymane przez Klientów pisma) jak również pozwów, wniosków, sprzeciwów od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych i innych pism w toku postępowania sądowego. Kancelaria oferuje również pomoc na etapie windykacji roszczeń objętych prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty w postępowaniu egzekucyjnym.

11

Jak pomagamy?

1. Udzielamy porad prawnych

Kancelaria udziela porad prawnych z zakresu prawa cywilnego doradzając jakie kroki powinni podjąć w celu rozwiązania ich problemów wskazując na ewentualne skutki możliwych do podjęcia działań prawnych.

2. Sporządzamy i opiniujemy umowy oraz pisma procesowe

Na życzenie Klienta opiniujemy dostarczone nam dokumenty takie jak umowy przed ich zawarciem lub sporządzamy ich projekty według potrzeb Klienta.

3. Bierzemy udział w rozprawach sądowych i przed urzędami

Podejmując się prowadzenia sprawy reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami i urzędami towarzysząc im we wszystkich rozprawach i czynnościach oraz sporządzając wszystkie pisma procesowe i środki zaskarżenia. Udzielamy przy tym na bieżąco informacji o przebiegu sprawy  oraz jej możliwym zakończeniu.

4. Reprezentujemy klientów w postępowaniu egzekucyjnym

Udzielamy pomocy w wyegzekwowaniu uzyskanego wyroku reprezentując Klientów w postępowaniu egzekucyjnym. Pomagamy również dłużnikom przywrócić termin do zaskarżenia orzeczenia, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja lub w negocjacjach z wierzycielem w celu korzystnego zakończenia sporu.

Zasady świadczenia pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Kancelaria podejmując się prowadzenia sprawy lub udzielając porady prawnej z zakresu prawa cywilnego, spadkowego lub nieruchomości oferuje pomoc dostosowaną do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Świadczymy pomoc udzielając odpowiedzi na pytania nurtujące naszych Klientów jak również prowadząc powierzone nam sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, spadkowego i nieruchomości. Dbamy o najwyższy poziom usług dostosowanych do potrzeb Klienta, dlatego też zasady współpracy ustalamy z Klientem indywidualnie.

11

Pomoc prawna

Świadczymy pomoc prawną według najwyższych standardów dokładając szczególnej staranności przy prowadzeniu każdej ze spraw.
11

Reprezentacja przed sądami i urzędami

Powierzając nam sprawę masz pewność, iż w postępowaniu przed sądem lub urzędem nie pozostaniesz sam.
11

Tajemnica adwokacka

Wszystkich naszych prawników obowiązuje tajemnica adwokacka, co oznacza, że wszelkie przekazane nam informacje pozostaną bezpieczne.

Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z nami.

Zadzwoń lub napisz : +48 605-930-513 lub 730-930-513

kancelaria@kancelaria-krupinski.pl Poniedziałek – Czwartek 10:00-18:00 oraz Piątek 10:00-16:00

Firm’s Presentation

Szukasz pomocy w sprawie cywilnej, spadkowej lub dotyczącej nieruchomości?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość! +48 605-930-513 lub +48 730-930-513

kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
·  Poniedziałek – Czwartek 10:00-18:00 oraz Piątek 10:00 – 16:00