+48 605 - 930 - 513
·
kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
Poniedziałek - Czwartek 09:00-18:00 / Piątek 10:00 - 16:00
·
Porady
Online
10 Lat
Doswiadczenia
Obsługujemy
na terenie całego Kraju
Zamów Poradę

Category

Blog
11
Zdarza się, iż w sprawach karnych po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego i skierowania do sądu aktu oskarżenia ten, zamiast skierować sprawę do rozpoznania na rozprawie, wydaje zamiast tego wyrok nakazowy. Pomimo tak uproszczonego trybu jego wydania ma on jednak po uprawomocnieniu identyczną moc jak wyrok wydany po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przed sądem. Kiedy możliwe jest wydanie...
Read More
11
Zachowek zabezpiecza najbliższe osoby zmarłego na wypadek, gdyby ten sporządzając testament lub dokonując darowizny pozbawił ich spadku. W takim przypadku może okazać się, iż małżonek oraz zstępni spadkodawcy (dzieci a w przypadku, gdy nie dożyły otwarcia spadku lub za takie są uznawane – wnuki) mogą w wyniku m.in. dokonania darowizn za życia spadkodawcy nie otrzymać...
Read More
11
Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie musimy rozróżnić dwie sytuacje: Kiedy nieobecny jest powód / powódka (czyli osoba, która wniosła pozew o rozwód) oraz kiedy nieobecny jest pozwany / pozwana. W obydwu przypadkach mówimy jednak o sytuacjach, w których nieobecność taka jest nieusprawiedliwiona a więc nie wynika z przyczyn niezależnych od strony postępowania takich jak...
Read More
11
Zasiedzenie jest jednym z wielu, aczkolwiek dosyć szczególnym, sposobem nabycia rzeczy. Nie wymaga ono przy tym zapłaty wynagrodzenia, jak ma to miejsce przy sprzedaży, jak również następuje zazwyczaj bez wiedzy oraz wbrew woli dotychczasowego właściciela. Wymaga jednocześnie wieloletniego posiadania zasiadywanej rzeczy i to posiadania cechującego się szczególnymi cechami. W drodze zasiedzenia możliwe jest również nabycie...
Read More
11
Miałeś wypadek i zastanawiasz się czy przysługuje Ci odszkodowanie? Wiele osób, które były ofiarami wypadków, w tym komunikacyjnych, zastanawia się czy możliwe jest chociażby odzyskanie środków wydanych na leczenie. Często zniechęcone zawiłością postępowania przed sądem rezygnują z przysługującego im zadośćuczynienia i odszkodowania lub zadowalają się znacząco zaniżoną kwotą wypłacaną przez zakład ubezpieczeń. A z mojego...
Read More
11
Regulacja prawna Umowa darowizny jest bardzo powszechnie zawierana. Wybierają ją bardzo często osoby blisko spokrewnione w celu przeniesienia własności określonych składników swojego majątku takich jak nieruchomość lub pieniądze. Często umowa taka zawierana jest również w celu uniknięcia sporów pomiędzy spadkobiercami pozwala bowiem skutecznie rozporządzić poszczególnymi składnikami jeszcze za życia spadkodawcy. Nie pozbawia to rzecz jasna...
Read More
11
W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć bardzo istotną kwestię rozporządzenia własnym majątkiem na wypadek śmierci. W polskim prawie jest to możliwe jedynie przez testament. Czym jest testament? Testament w nauce prawa uznany został za jednostronną czynność prawną. Tym samym do skutecznego sporządzenia testamentu konieczne jest jedynie złożenie oświadczenia w przepisanej przepisami prawa cywilnego formie mocą którego...
Read More
11
Osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem karnym w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku i sześciu miesięcy może ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie tej kary w systemie dozoru elektronicznego. Dopuszczalne jest również zastosowanie tego systemu w stosunku do osób skazanych kilkoma wyrokami pod warunkiem, iż suma orzeczonych nimi kar pozbawienia wolności nie jest wyższa od wskazanego...
Read More
11
Kilka słów o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i jego odrzuceniu. Odrzucenie spadku a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza Z chwilą śmierci prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na jego spadkobierców. Należy podkreślić, iż spadek to nie tylko nieruchomości czy pieniądze lecz niejednokrotnie długi spadkodawcy, które również podlegają dziedziczeniu. Oświadczenia spadkowe W przypadku, gdy stwierdzimy zagrożenie...
Read More
11
Kiedy może zostać wydany? Nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym jest orzeczeniem wydawanym jedynie przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód. Orzeczenie to w przypadku jego niezaskarżenia ma moc wyroku sądowego i może po nadaniu klauzuli wykonalności stanowić tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji komorniczej. Zwłaszcza z tego ostatniego względu nigdy nie należy lekceważyć faktu jego otrzymania. Nakaz zapłaty w...
Read More
1 2