+48 605 - 930 - 513
·
kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
Poniedziałek - Czwartek 09:00-18:00 / Piątek 10:00 - 16:00
·
Porady
Online
10 Lat
Doswiadczenia
Obsługujemy
na terenie całego Kraju
Zamów Poradę

Prawo pracy

Caption Placed Here
11

Pomagamy Klientom w sprawach z zakresu prawa pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa pracy na każdym etapie postępowania zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców. Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności reprezentację Klientów w sprawach:

  • wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę,

  • odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

  • przywrócenia pracownika do pracy,

  • ustalenia istnienia stosunku pracy,

  • dochodzenia należnych świadczeń pracowniczych (wynagrodzeń za pracę, nadgodzin, diet z tytułu podróży służbowej oraz ryczałtów za noclegi i innych),

  • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy,

  • sprostowania treści świadectw pracy,

  • dyskryminacji w procesie rekrutacji i dyskryminacji w zatrudnieniu,

  • mobbingu.

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy na wszystkich etapach spraw, zarówno na etapie przedsądowym, jak również w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Zadaniem profesjonalnego pełnomocnika w sprawach z zakresu prawa pracy jest z jednej strony czuwanie nad jak najkorzystniejszym z punktu widzenia Klienta ukształtowaniem stosunku pracy, a z drugiej, w przypadku niezgodnego z prawem realizowania postanowień powstałego stosunku pracy – pomoc w egzekwowaniu praw Klienta, zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Kancelaria reprezentuje zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty zbiorowe. Oferujemy Państwu reprezentację, m.in. przed sądami pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach świadczonych usług Kancelaria opiniuje, uczestniczy w procesach negocjacji i przygotowuje umowy o pracę. Zapewniamy także wsparcie w rozstrzyganiu wątpliwości i problemów związanych z polityką zatrudnienia u danego pracodawcy oraz sporządzamy porozumienia, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, itp. Wydajemy opinie prawne i ekspertyzy z zakresu prawa pracy, jak również oferujemy pomoc w sprawach dotyczących bieżącego doradztwa i pomoc w prawidłowym prowadzeniu praw pracowniczych.

11

Jak pomagamy?

1. Udzielamy porad prawnych

Kancelaria udziela Klientom porad prawnych z zakresu prawa pracy doradzając jakie kroki powinni podjąć w celu rozwiązania ich problemów wskazując na ewentualne skutki możliwych do podjęcia działań prawnych.

2. Sporządzamy pisma procesowe i odwołania

Na życzenie Klienta opiniujemy dostarczone nam dokumenty takie jak np. umowy o pracę lub zakazie konkurencji przed ich zawarciem lub sporządzamy ich projekty według potrzeb Klienta. Sporządzamy odwołania oraz pisma procesowe.

3. Bierzemy udział w rozprawach sądowych oraz mediacjach z pracodawcą

Podejmując się prowadzenia sprawy reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami i mediacyjnym towarzysząc im we wszystkich rozprawach i czynnościach oraz sporządzając wszystkie pisma procesowe i środki zaskarżenia. Udzielamy przy tym na bieżąco informacji o przebiegu sprawy  oraz jej możliwym zakończeniu.

4. Reprezentujemy klientów w postępowaniu egzekucyjnym

Udzielamy pomocy w wykonaniu prawomocnego wyroku reprezentując Klientów w postępowaniu egzekucyjnym. Pomagamy również dłużnikom przywrócić termin do zaskarżenia orzeczenia, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja lub w negocjacjach z wierzycielem w celu korzystnego zakończenia sporu.

Zasady świadczenia pomocy prawnej w sprawach pracowniczych

Kancelaria podejmując się prowadzenia sprawy lub udzielając porady prawnej z zakresu prawa pracy oferuje pomoc dostosowaną do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Świadczymy pomoc udzielając odpowiedzi na pytania nurtujące naszych Klientów jak również prowadząc powierzone nam sprawy z zakresu prawa pracy. Dbamy o najwyższy poziom usług dostosowanych do potrzeb Klienta, dlatego też zasady współpracy ustalamy z Klientem indywidualnie.

11

Pomoc prawna

Świadczymy pomoc prawną według najwyższych standardów dokładając szczególnej staranności przy prowadzeniu każdej ze spraw.
11

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I URZĘDAMI

Powierzając nam sprawę masz pewność, iż w postępowaniu przed sądem lub urzędem nie pozostaniesz sam.
11

Tajemnica adwokacka

Wszystkich naszych prawników obowiązuje tajemnica adwokacka, co oznacza, że wszelkie przekazane nam informacje pozostaną bezpieczne.

Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z nami.

Zadzwoń lub napisz : +48 605-930-513 lub 730-930-513

kancelaria@kancelaria-krupinski.pl Poniedziałek – Czwartek 10:00-18:00 oraz Piątek 10:00-16:00

Firm’s Presentation

Szukasz pomocy w sprawie pracowniczej?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość! +48 605-930-513 lub +48 730-930-513

kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
·  Poniedziałek – Czwartek 10:00 – 18:00 oraz Piątek 10:00 – 15:00

Partners at Attorna