+48 605 - 930 - 513
·
kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
Poniedziałek - Czwartek 09:00-18:00 / Piątek 10:00 - 16:00
·
Porady
Online
10 Lat
Doswiadczenia
Obsługujemy
na terenie całego Kraju
Zamów Poradę

Umowy

Caption Placed Here
11

Pomagamy Klientom zawierającym umowy

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z zawieraniem umów. Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • tworzenie projektów umów zgodnie z życzeniem i przy uwzględnieniu interesów Klienta

 • opiniowanie dostarczonych projektów umów przed ich zawarciem

 • wskazywanie Klientom niebezpieczeństw związanych z zawarciem przedstawionych projektów umów

 • dokonywaniem zmian w przedstawionych projektach umów zgonie z sugestia i interesem Klienta

 • udzielaniem porad i pomocy prawnej w związku z zawartymi wcześniej przez Klienta umowami

 • dochodzenie roszczeń, w tym przed sądami, w związku z zawartymi przez Klienta umowami

 • umowy dotyczące ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (służebności, dożywocie)

 • umowy najmu i dzierżawy
 • umowy leasingu

 • umowy pożyczki i kredytu

 • umowy związane z ustanowieniem zastawu i hipoteki
 • umowy darowizny, w tym jej odwołania z uwagi na np. niewdzięczność obdarowanego

 • umowy o przeniesienie własności nieruchomości

 • umowy renty i dożywocia,

 • inne.

Kancelaria świadczy pomoc na etapie przedsądowym – uczestnicząc w negocjacjach i przygotowaniu prjektu umowy jak również reprezentuje klientów w sprawach cywilnych, pracowniczych i innych przed sądami wszystkich instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym. W szczególności zadaniem Kancelarii jest pomoc doboru właściwej drogi w celu najkorzystniejszego zakończenia dla klienta sprawy, sporządzanie stosownych pism na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, odpowiedzi na otrzymane przez Klientów pisma) jak również pozwów, wniosków, sprzeciwów od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych i innych pism w toku postępowania sądowego. Kancelaria oferuje również pomoc na etapie windykacji roszczeń objętych prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty w postępowaniu egzekucyjnym.

11

Jak pomagamy

1. Udzielamy porad prawnych

Udzielamy porad prawnych Klientom zamierzającym zawrzeć różnego rodzaju umowy.

2. Sporządzamy projekty umów

Na życzenie klienta opracowujemy projekty umów zgodnie z sugestiami i życzeniami klienta, chroniące w pełni ich interesy w przypadku wystąpienia sporu co do ich wykonania.

3. Opiniujemy dostarczone przez Klientów projekty umów

Na życzenie Klienta dokonujemy oceny zgodności z prawem i interesami Klienta dostarczonego projektu umowy przed jego podpisaniem jak również wskazując zasadność dokonania w projekcie konkretnych zmian w celu ochrony tych interesów. 

4. Reprezentujemy Klientów w przypadku wystąpienia sporu co do wykonania zawartej umowy

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przedsądowym i sądowym w związku z wystąpieniem konfliktu obejmującego niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zawartej umowy jak również w postępowaniach dotyczących unieważnienia umowy lub ustalenia jej bezskuteczności.

Zasady świadczenia pomocy prawnej w sprawach umów

Kancelaria podejmując się prowadzenia sprawy lub udzielając porady prawnej z zakresu umów oferuje pomoc dostosowaną do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Świadczymy pomoc udzielając odpowiedzi na pytania nurtujące naszych Klientów jak również prowadząc powierzone nam sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa umów (cywilnego, pracy). Dbamy o najwyższy poziom usług dostosowanych do potrzeb Klienta, dlatego też zasady współpracy ustalamy z Klientem indywidualnie.

11

Private

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there.
11

Legal Protection

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there.
11

We Take Care

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there.

Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z nami.

Zadzwoń lub napisz : +48 605-930-513 lub 730-930-513

kancelaria@kancelaria-krupinski.pl Poniedziałek – Czwartek 10:00-18:00 oraz Piątek 10:00-16:00

Firm’s Presentation

Szukasz pomocy w sporządzeniu lub przy zawarciu umowy?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość: + 48 605-930-513 lub 730-930-513

Contact@Attornasite.co
·  Poniedziałek – Czwartek 10:00 – 18:00 oraz Piątek 10:00 – 15:00