+48 605 - 930 - 513
·
kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
Poniedziałek - Czwartek 09:00-18:00 / Piątek 10:00 - 16:00
·
Porady
Online
10 Lat
Doswiadczenia
Obsługujemy
na terenie całego Kraju
Zamów Poradę

Regulacja prawna

Zgodnie z treścią art. 58 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd orzekając o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód orzeka jednocześnie w sprawach stron posiadających małoletnie dzieci o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron oraz kontaktach rodziców z dzieckiem.

Kontakty rodzica z dzieckiem

Tradycyjnie orzekając o kontaktach rodziców z dzieckiem sąd oznacza w jakie dni i w jakich godzinach te kontakty mają mieć miejsce, czy rodzic, na którego rzecz kontakty zostały orzeczone ma prawo do odwiedzin dziecka w jego miejscu zamieszkania czy też może je zabierać poza to miejsce i kiedy ma obowiązek odprowadzić dziecko. Często w orzeczeniu reguluje się kontakty odrębnie na czas wakacji, ferii, świąt a nawet Dnia Dziecka, urodzin dziecka lub rodzica itp.

Piecza naprzemienna

Szczególnym rodzajem uregulowania kontaktów rodziców z dzieckiem, ugruntowanym w zasadzie jedynie w orzecznictwie, jest piecza naprzemienna. Polega ona na tym, iż dziecko przebywa na przemian w miejscu stałego zamieszkania każdego z rodziców przez okres np. 1 lub 2 tygodni po czym przez analogiczny czas przebywa u drugiego rodzica.

Piecza naprzemienna w orzecznictwie

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie o sygnaturze I OSK 4362/18 do orzekania w sprawach wykonywania władzy rodzicielskiej uprawnione są sądy powszechne, zatem stwierdzenie, że dziecko pozostaje w opiece naprzemiennej właśnie zgodnie z orzeczeniem sądu, oznacza orzeczenie sądu powszechnego. Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej rozwodzących się rodziców lub z innych powodów żyjących w rozłączeniu w postaci ustanowienia opieki naprzemiennej jest rozwiązaniem, które mieści się aktualnie w dyspozycjach art. 58 § 1 i 1a oraz art. 107 § 2 k.r.o. Forma opieki naprzemiennej jest możliwa do ustalenia także w porozumieniu o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej (planie wychowawczym), przedkładanym i zaaprobowanym przez sąd oraz w ugodzie zawartej przed sądem. Teza, że takie rozwiązanie jest niefunkcjonalne i wymusza zbędną ingerencję sądu w stosunki zgodnie uregulowane przez rodziców jest chybiona, ze względu na ważące na wykonywaniu władzy rodzicielskiej kryterium dobra dziecka.

Kryterium pozwalającym na wyodrębnienie opieki naprzemiennej, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, jest okoliczność, że dziecko zamieszkuje faktycznie z każdym z rodziców w oznaczonym okresie, pozostaje wówczas pod jego opieką i każdy z rodziców na równi ma możliwość brania udziału w codziennym życiu dziecka. W wymiarze normatywnym kwestia opieki naprzemiennej pozostaje zagadnieniem przede wszystkim z zakresu kontaktów z dzieckiem. (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie sygn. akt IV SA/Wr 224/17).

Opieka gniazdowa

Opieka gniazdowa jest odmianą opieki naprzemiennej i sprowadza się do tego, iż to nie dziecko przenosi się pomiędzy mieszkaniami każdego z rodziców ale to rodzice mieszkają na zmianę w miejscu zamieszkania dziecka, które dzięki temu posiada stałe miejsce pobytu unikając przy tym stresu związanego z ciągłymi przeprowadzkami i związanymi z tym niedogodnościami. Ta forma pieczy nap[rzemiennej zyskuje ostatnio na popularności o czym świadczy co raz częstsze orzekanie o takiej formie kontaktów przez sądy rodzinne.

Kontakt

Z zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii Adwokackiej adwokata Marcina Krupińskiego w Łodzi, która oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych i ustalania kontaktów z dziećmi. Kancelaria składa się z doświadczonych prawników, którzy zapewniają profesjonalną i spersonalizowaną pomoc prawną.

Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Krupińskiego w Łodzi specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, obsługi przedsiębiorstw, prawa rodzinnego i prawa karnego. Zespół prawników jest w stanie pomóc Państwu w każdej sytuacji prawnej, zapewniając kompleksowe doradztwo i reprezentację przed sądami i organami administracji.

Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Adwokackiej adwokata Marcina Krupińskiego w Łodzi.

Leave a Reply