+48 605 - 930 - 513
·
kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
Poniedziałek - Czwartek 09:00-18:00 / Piątek 10:00 - 16:00
·
Porady
Online
10 Lat
Doswiadczenia
Obsługujemy
na terenie całego Kraju
Zamów Poradę

Początek biegu terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku dla spadkobierców nieznanych z miejsca pobytu

Uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 20 października 2023 r. w sprawie III CZP 155/22 Sąd Najwyższy podjął uchwałę rozstrzygająca kwestię od kiedy należy obliczać bieg terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Przepisy prawa spadkowego

Art.  1015.  §  1. Kodeksu cywilnego stanowi, iż oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Jednocześnie zgodnie z §  2. wskazanego przepisu brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Problematyka prawna

Przytoczony w poprzedzającym akapicie przepis precyzyjnie określa chwilę, od której należy obliczać termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku. Najczęściej zaczyna on bieg już od dnia śmierci spadkodawcy. Niekiedy spadkobiercy o swoim powołaniu do spadku dowiadują się później – nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy. Może to wynikać z tego, iż nie utrzymywali kontaktu ze spadkodawcą ale również ze względu na wiedzę o powołaniu innego spadkobiercy do całego spadku na podstawie testamentu i braku wiedzy o odrzuceniu przez niego spadku. Najczęściej jednak z opóźnieniem dowiadują się o swoim powołaniu do spadku tzw. dalsi spadkobiercy, dla których bieg terminu do złożenia oświadczenia zacznie bieg od dnia dowiedzenia się o skutecznym odrzuceniu spadku przez spadkobierców ustawowych dziedziczących po spadkodawcy we wcześniejszej kolejności (np. rodzeństwo spadkodawcy).

Początek biegu terminu dla osób nieznanych z miejsca zamieszkania

Problematyka początku biegu terminu do złożenia oświadczenia przez osoby nieznane z miejsca pobytu wyniknęła w jednej ze spraw toczących się przed Krakowskim Sądem Okręgowym. W sprawie tej niektórzy ze spadkobierców nie byli znani z miejsca swojego pobytu a Sąd Rejonowy ustalił na potrzeby wydanego w tej sprawie postanowienia, iż bieg tego terminu rozpoczął się w związku z wezwaniem spadkobierców przez ogłoszenie (art. 672 w związku z art. 673 k.p.c.) do udziału w postępowaniu.

Stanowiska Sądu nie podzielił Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale wskazując, iż wezwanie takie nie wywołuje skutku w postaci rozpoczęcia biegu terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku dla spadkobierców nieznanych z miejsca pobytu.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką w Łodzi w sprawach z zakresu prawa spadkowego: tel. 730-930-513 lub 605-930-513 oraz e-mail: kancelaria@kancelaria-krupinski.pl

Related Posts

Leave a Reply