+48 605 - 930 - 513
·
kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
Poniedziałek - Czwartek 09:00-18:00 / Piątek 10:00 - 16:00
·
Porady
Online
10 Lat
Doswiadczenia
Obsługujemy
na terenie całego Kraju
Zamów Poradę

Category

Prawo cywilne
11
Uchwała Sądu Najwyższego W dniu 20 października 2023 r. w sprawie III CZP 155/22 Sąd Najwyższy podjął uchwałę rozstrzygająca kwestię od kiedy należy obliczać bieg terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku Przepisy prawa spadkowego Art.  1015.  §  1. Kodeksu cywilnego stanowi, iż oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu...
Read More
11
Zachowek zabezpiecza najbliższe osoby zmarłego na wypadek, gdyby ten sporządzając testament lub dokonując darowizny pozbawił ich spadku. W takim przypadku może okazać się, iż małżonek oraz zstępni spadkodawcy (dzieci a w przypadku, gdy nie dożyły otwarcia spadku lub za takie są uznawane – wnuki) mogą w wyniku m.in. dokonania darowizn za życia spadkodawcy nie otrzymać...
Read More
11
Zasiedzenie jest jednym z wielu, aczkolwiek dosyć szczególnym, sposobem nabycia rzeczy. Nie wymaga ono przy tym zapłaty wynagrodzenia, jak ma to miejsce przy sprzedaży, jak również następuje zazwyczaj bez wiedzy oraz wbrew woli dotychczasowego właściciela. Wymaga jednocześnie wieloletniego posiadania zasiadywanej rzeczy i to posiadania cechującego się szczególnymi cechami. W drodze zasiedzenia możliwe jest również nabycie...
Read More
11
Miałeś wypadek i zastanawiasz się czy przysługuje Ci odszkodowanie? Wiele osób, które były ofiarami wypadków, w tym komunikacyjnych, zastanawia się czy możliwe jest chociażby odzyskanie środków wydanych na leczenie. Często zniechęcone zawiłością postępowania przed sądem rezygnują z przysługującego im zadośćuczynienia i odszkodowania lub zadowalają się znacząco zaniżoną kwotą wypłacaną przez zakład ubezpieczeń. A z mojego...
Read More
11
Regulacja prawna Umowa darowizny jest bardzo powszechnie zawierana. Wybierają ją bardzo często osoby blisko spokrewnione w celu przeniesienia własności określonych składników swojego majątku takich jak nieruchomość lub pieniądze. Często umowa taka zawierana jest również w celu uniknięcia sporów pomiędzy spadkobiercami pozwala bowiem skutecznie rozporządzić poszczególnymi składnikami jeszcze za życia spadkodawcy. Nie pozbawia to rzecz jasna...
Read More
11
W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć bardzo istotną kwestię rozporządzenia własnym majątkiem na wypadek śmierci. W polskim prawie jest to możliwe jedynie przez testament. Czym jest testament? Testament w nauce prawa uznany został za jednostronną czynność prawną. Tym samym do skutecznego sporządzenia testamentu konieczne jest jedynie złożenie oświadczenia w przepisanej przepisami prawa cywilnego formie mocą którego...
Read More
11
Kilka słów o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i jego odrzuceniu. Odrzucenie spadku a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza Z chwilą śmierci prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na jego spadkobierców. Należy podkreślić, iż spadek to nie tylko nieruchomości czy pieniądze lecz niejednokrotnie długi spadkodawcy, które również podlegają dziedziczeniu. Oświadczenia spadkowe W przypadku, gdy stwierdzimy zagrożenie...
Read More
11
Kiedy może zostać wydany? Nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym jest orzeczeniem wydawanym jedynie przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód. Orzeczenie to w przypadku jego niezaskarżenia ma moc wyroku sądowego i może po nadaniu klauzuli wykonalności stanowić tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji komorniczej. Zwłaszcza z tego ostatniego względu nigdy nie należy lekceważyć faktu jego otrzymania. Nakaz zapłaty w...
Read More
11
Zaistniała od kilku miesięcy sytuacja epidemiologiczna i konieczność rezygnacji z pobytu na ogólnie dostępnych terenach zielonych (w pewnym czasie wynikającym z np. zakazu wstępu do lasów) zachęciła wiele osób do zakupu własnej działki. Na popularności zaczęły zyskiwać Rodzinne Ogrody Działkowe. Jest to konsekwencja ich dostępności cenowej a zapewne również tego, iż znajdują się one na...
Read More
11
Nakaz zapłaty – co to takiego? Nakaz zapłaty jest orzeczeniem wydawanym przez sąd, mocą którego jesteśmy zobowiązani do zapłaty na rzecz drugiej strony wskazanych w nim kwot pieniężnych najczęściej wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi. W przypadku jego niezaskarżenia ma on moc identyczną jak wyrok i możliwe jest egzekwowanie zasądzonych w nim należności przez komornika...
Read More
1 2