+48 605 - 930 - 513
·
kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
Poniedziałek - Czwartek 09:00-18:00 / Piątek 10:00 - 16:00
·
Porady
Online
10 Lat
Doswiadczenia
Obsługujemy
na terenie całego Kraju
Zamów Poradę

Month

sierpień 2020
11
Osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem karnym w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku i sześciu miesięcy może ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie tej kary w systemie dozoru elektronicznego. Dopuszczalne jest również zastosowanie tego systemu w stosunku do osób skazanych kilkoma wyrokami pod warunkiem, iż suma orzeczonych nimi kar pozbawienia wolności nie jest wyższa od wskazanego...
Read More