+48 605 - 930 - 513
·
kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
Poniedziałek - Czwartek 09:00-18:00 / Piątek 10:00 - 16:00
·
Porady
Online
10 Lat
Doswiadczenia
Obsługujemy
na terenie całego Kraju
Zamów Poradę

Category

Blog
11
Kilka słów o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i jego odrzuceniu. Odrzucenie spadku a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza Z chwilą śmierci prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na jego spadkobierców. Należy podkreślić, iż spadek to nie tylko nieruchomości czy pieniądze lecz niejednokrotnie długi spadkodawcy, które również podlegają dziedziczeniu. Oświadczenia spadkowe W przypadku, gdy stwierdzimy zagrożenie...
Read More
11
Kiedy może zostać wydany? Nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym jest orzeczeniem wydawanym jedynie przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód. Orzeczenie to w przypadku jego niezaskarżenia ma moc wyroku sądowego i może po nadaniu klauzuli wykonalności stanowić tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji komorniczej. Zwłaszcza z tego ostatniego względu nigdy nie należy lekceważyć faktu jego otrzymania. Nakaz zapłaty w...
Read More
11
Zaistniała od kilku miesięcy sytuacja epidemiologiczna i konieczność rezygnacji z pobytu na ogólnie dostępnych terenach zielonych (w pewnym czasie wynikającym z np. zakazu wstępu do lasów) zachęciła wiele osób do zakupu własnej działki. Na popularności zaczęły zyskiwać Rodzinne Ogrody Działkowe. Jest to konsekwencja ich dostępności cenowej a zapewne również tego, iż znajdują się one na...
Read More
11
Nakaz zapłaty – co to takiego? Nakaz zapłaty jest orzeczeniem wydawanym przez sąd, mocą którego jesteśmy zobowiązani do zapłaty na rzecz drugiej strony wskazanych w nim kwot pieniężnych najczęściej wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi. W przypadku jego niezaskarżenia ma on moc identyczną jak wyrok i możliwe jest egzekwowanie zasądzonych w nim należności przez komornika...
Read More
11
Alimenty – definicja Alimenty to zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek dostarczania środków utrzymania obejmuje również małżonka drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji. Zakres...
Read More
11
Zachowek to instytucja prawa cywilnego umożliwiająca najbliższym krewnym uzyskanie pewnej części majątku zmarłego, która przypadłaby im w spadku, gdyby nie to, że spadkobierca np. sporządził testament, w którym ich pominął lub dokonał darowizny najważniejszych składników swojego majątku. Kto jest uprawniony do zachowku? Roszczenie z tytułu zachowku zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego przysługuje...
Read More
11
Kontynuując rozważania dotyczące problematyki rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia, w tym podstaw złożenia takiego oświadczenia oraz jego formy w artykule http://kancelaria-krupinski.pl/rozwiazanie-umowy-bez-wypowiedzenia-przez-pracownika/, dziś chciałbym poruszyć zagadnienie związane z konsekwencjami złożenia takiego oświadczenia i jego skuteczności. Forma oświadczenia (wskazanie przyczyny jego złożenia) W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż zgodnie z treścią art.55 § 2...
Read More
11
Rozwój mediów, w szczególności społecznościowych, wiąże się nierozerwalnie z problematyką dotyczącą prawa publikacji m.in. w internecie wizerunku osoby uchwyconego celowo lub zupełnie przypadkiem. Wizerunek – definicja Tytułem wstępu chciałbym przybliżyć samo pojęcie „wizerunku”. Zostało ono precyzyjnie wyjaśnione w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. I...
Read More
11
Od czasu wprowadzenia regulacji pozwalającej karanie właścicieli pojazdów w przypadku zaniechania zawiadomienia starosty o ich nabyciu lub zbyciu pojawiają się wątpliwości co do zakresu obowiązywania przepisów jak też ich stosowania w praktyce. Regulacja prawna Tytułem wstępu należy powiedzieć, iż sam obowiązek zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu nie pojawił się wraz z wejściem w...
Read More
11
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadziła istotne zmiany w zakresie kosztów sądowych i w konsekwencji podwyższenia opłat dotychczasowych i wprowadzenia nowych opłat. Ustawa w tym zakresie weszła w życie już z dniem 21 sierpnia 2019 r. (z...
Read More
1 2